Tietosuojaseloste

Kerromme, kuinka Kauppakeskus Rinteenkulma (jäljempänä Rinteenkulma tai me) käsittelee henkilötietoja: mihin tarkoituksiin keräämme ja käytämme henkilötietoja sekä miten olemme varmistaneet, että sinulla on riittävät mahdollisuudet hallita henkilötietojesi käyttöä.

Rinteenkulma pidättää oikeuden muuttaa selostetta aika ajoin. Tiedotamme muutoksista tällä sivustolla. Jos muutokset ovat olennaisia, ilmoittamme niistä sähköpostitse sekä selosteen alussa ja verkkosivuillamme. Tämä seloste on laadittu 21.6.2018.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään henkilöä, joka voidaan tunnistaa tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen tai fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

Käsittelyllä tarkoitetaan kaikkea, mitä henkilötiedoilla tehdään joko koneellisesti tai käsin: tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

Rekisterinpitäjä

Kiinteistö Oy Rinteenkulma (Kauppakeskus Rinteenkulma)
Koskikatu 25
96200 Rovaniemi
Puh. 0400 392 192
pekka.rinne@rinteenkulma.fi

Keneen voit ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Tietosuoja-asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä:

Pekka Rinne
Puh. 0400 392 192
pekka.rinne@rinteenkulma.fi

Millä oikeusperusteilla Rinteenkulma käsittelee henkilötietojasi?

Tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle:

Suostumus

Olet esimerkiksi liittynyt sähköpostilistallemme ja antanut siten ennalta (kirjallisesti, suullisesti tai verkossa) nimenomaisen suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn. Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus ottamalla yhteyttä Rinteenkulma.

Sopimus

Olet esimerkiksi tilannut meiltä tuotteita. Käsittely on tarpeen tilauksen toimittamiseksi.

Oikeutettu etu

Olet esimerkiksi asiakkaamme tai työntekijämme. Rinteenkulman tarvitsee käsitellä henkilötietoja voidakseen täyttää oman osuutensa sopimuksista ja harjoittaakseen liiketoimintaansa sekä huolehtiakseen sen jatkuvuudesta. Rinteenkulma ei kerää lasten henkilötietoja, sillä hyväksymme tilauksia vain 18 vuotta täyttäneiltä.

Lakisääteinen velvoite

Jos olet Rinteenkulman työntekijä, ilmoitamme palkkatietosi veroviranomaisille.

Mitä henkilötietoja Rinteenkulma kerää?

Rinteenkulma kerää henkilötiedot pääsääntöisesti suoraan sinulta sekä automaattisesti sähköisistä palveluista, joita käytät. Lisäksi voimme kerätä tietoja kolmansien osapuolien ylläpitämistä julkisista lähteistä, kuten yritysrekistereistä.

Suoraan sinulta keräämämme tiedot

Jos olet asiakas:

 • yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, postiosoite, laskutusosoite, verkkosivujen osoite
 • asema organisaatiossa
 • y-tunnus
 • tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa sekä verkkosivustoissa, jos ne ovat ylläpidossamme
 • käyttäjätiliin liittyvät tiedot: maksutyyppi tai -menetelmä, käyttäjätunnus, kryptattu salasana, tiliin liittämäsi kuva
 • annetut suostumukset, lähetetyt viestit, annettu palaute
 • tiedot tilauksistasi, toimituksista, maksumenetelmistä, laskutusosoitteista ja toimitusosoitteista
 • muut tiedot liiketoimistasi Rinteenkulman kanssa

Jos olet mahdollinen asiakas:

 • yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, postiosoite, verkkosivujen osoite
 • asema organisaatiossa
 • annetut suostumukset, lähetetyt viestit, annettu palaute

Jos olet työntekijä:

 • yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, postiosoite, verkkosivujen osoite
 • pankkitiedot, eläketiedot, verotiedot
 • palkkaustiedot, vuosilomatiedot, sairaslomatiedot
 • valokuvat
 • sähköisen avaimen käyttötiedot

Jos olet työnhakija:

 • yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, postiosoite, verkkosivujen osoite
 • opiskelu- ja työhistoria, suositukset, työnäytteet
 • muut ennalta annetun, nimenomaisen ja vapaaehtoisen suostumuksen perusteella kerättävät tiedot.

Verkkosivustojemme ja muiden sähköisten palveluidemme käytön yhteydessä keräämämme tiedot

 • käyttäjätilin tunnistetiedot ja rekisteröintipäivä
 • käytettävä selain, käyttöjärjestelmä, laitemalli, IP-osoite, yhteyden muodostamisaika ja yhteyden kesto
 • verkkosivut, joiden kautta sivustollemme on siirrytty, tarkastelemasi sivut ja muu toimintasi sivustollamme (esimerkiksi tehdyt valinnat, sivustot, joille on siirrytty sekä käytetyt hakusanat)
 • evästeet
 • markkinointitiedot: tarjotut edut, kampanjat ja palvelut ja niiden käyttö
 • muut suostumuksesi perusteella kerättävät tiedot.

Rinteenkulma ei kerää eikä tallenna maksutietoja. Niitä käsittelevät valtuutetut ulkopuoliset maksupalvelujen tarjoajat.

Henkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta

Julkisesti saatavilla olevat tiedot ja tiedot muista ulkoisista lähteistä: viranomaisten ylläpitämät rekisterit, kuten verohallinnon rekisterit ja yritysrekisterit.

Mihin Rinteenkulma käyttää henkilötietojasi?

Käytämme henkilötietoja sopimusten ja velvollisuuksien täyttämiseen sekä liiketoimintamme jatkuvuuden turvaamiseen. Rinteenkulma käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

Palvelujen tarjoaminen, markkinointi ja personointi

Tarkoituksena on palveluistamme tiedottaminen tai markkinatutkimusten tekeminen.

Markkinointi tapahtuu seuraavasti:

 • suoramarkkinointi postitse tai puhelimitse, jos olet antanut suostumuksesi
 • sähköinen viestintä: sähköposti ja muut sähköiset viestit
 • digitaalinen markkinointi (esim. hakukonemarkkinointi).

Käsittelemme henkilötietoja verkkosivustojemme toiminnan kehittämiseksi. Järjestelmäämme tallentuu tietoja siitä, oletko avannut sähköpostiviestejä ja napsauttanut niissä olevia linkkejä. Näin saamme tietää, mitkä aiheet kiinnostavat ja osaamme tarjota lisää tällaista sisältöä.

Tilausten toimittaminen

Jos olet tilannut tuotteita tai palveluja, käsittelemme henkilötietojasi tilauksen käsittelyn yhteydessä. Maksutietoja ei tallenneta järjestelmiimme.

Käyttäjätilit

Jos olet luonut tai sinulle on luotu käyttäjätili johonkin sähköiseen palveluumme, käsittelemme henkilötietojasi tarjotessamme palveluja ja tiedottaessamme muutoksista.

Palvelujen ja viestinnän kehittäminen nimettömien tietojen avulla

Käytämme anonymisoituja eli nimettömiä tietoja viestinnän tehon analysoimiseen. Näitä tietoja ei voi käyttää henkilöiden tunnistamiseen, vaan niiden avulla näemme, mitkä sisällöt verkkosivuillamme koetaan yleisesti kiinnostavimmiksi. Tuloksia käytämme verkkopalveluiden sisältöjen ja käytettävyyden kehittämiseen.

Tiedot sisältävät seuraavaa:

 • kävijöiden kokonaismäärät verkkosivustoillamme
 • käynnin keskimääräinen kesto
 • tyypillinen kävijäpolku
 • tuotteidemme myyntiä koskevat mittaukset.

Käyttäjien tunnistaminen

Tunnistamme toimintaasi verkossa evästeiden avulla. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen verkkosivustoja käytettäessä. Evästeet mahdollistavat sujuvamman ja yksilöllisemmän käyttökokemuksen. Ne esimerkiksi muistavat, mihin kohtaan sivua viimeksi jäit, jottei sinun tarvitse vierittää sivua uudelleen.

Työsuhteen ylläpito ja rekrytointi

Käsittelemme työntekijöiden henkilötietoja työsuhteen hoitamiseen sekä työnhakijoiden itsestään antamia henkilötietoja etsiessämme uutta työntekijää.

Laittoman toiminnan havaitseminen, tutkiminen ja ehkäiseminen

Rinteenkulma voi käsitellä henkilötietoja laittomuuksien havaitsemiseksi, tutkimiseksi ja ehkäisemiseksi. Toimitamme tietoja viranomaisille niiden pyynnöstä tai laillisen perusteen nojalla. Tuomioistuimen määräyksestä luovutamme henkilötietoja muille tahoille.

Miten Rinteenkulma suojaa henkilötietosi?

Suojaamme henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja vahingossa tapahtuvalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, häviämiseltä tai muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta, pääsyltä ja käsittelyltä.

Suojauskeinot ovat sekä teknisiä että toimintatapoihin liittyviä:

Suojaus fyysisin keinoin

Henkilötietoja sisältävät paperiset arkistot sekä tietokoneet ovat lukituissa, hälytyksellä suojatuissa tiloissa.

Suojaus sähköisin keinoin

Pyrimme estämään luvattoman pääsyn järjestelmiimme kaupallisesti hyväksyttyjen käytäntöjen ja järjestelmien avulla, mm. SSL-suojauksella, virustorjuntaohjelmilla, palomuureilla sekä vahvoilla salasanoilla.

Koska tietojen siirtäminen internetin kautta ei ole koskaan täysin turvallista, Rinteenkulma ei voi taata verkkosivustollemme lähettämiesi tietojen tietoturvaa. Kun olemme vastaanottaneet tietosi, suojaamme niitä asiattomilta kaikin kohtuullisin keinoin.

Suojaus toimintatapojen avulla

Vain nimetyillä Rinteenkulman työntekijöillä sekä toimeksiannostamme työskentelevillä ulkopuolisilla on pääsy henkilötietoihisi tai oikeus käsitellä niitä. He ovat velvollisia pitämään tiedot salassa. Käyttöoikeudet vaihtelevat sen mukaan, millaisten tietojen käsittelyä henkilön toimenkuva edellyttää.

Kauanko Rinteenkulma säilyttää henkilötietojasi?

Pyrimme kohtuullisin keinoin varmistamaan, että henkilötietojasi säilytetään meillä tunnistamisen mahdollistavassa muodossa vain tässä tietosuojaselosteessa esitettyjen tarkoitusten vaatiman ajan. Säilytämme henkilötietoja pidempään, jos laillisten oikeuksien todentaminen, käyttäminen tai puolustaminen sitä vaatii.

Jos olet tilannut uutiskirjeemme, henkilötietojasi säilytetään, kunnes pyydät, että tiedot poistetaan.

Työntekijän henkilötietoja säilytetään työsuhteen keston ajan. Jos olet hakenut työ- tai harjoittelupaikkaa Rinteenkulmasta, säilytämme tietojasi, kunnes paikka on täytetty tai nimenomaisella suostumuksellasi pidempään myöhemmin avautuvia työpaikkoja varten.

Luovuttaako Rinteenkulma henkilötietojasi kolmansille osapuolille?

Rinteenkulma ei myy, vuokraa tai luovuta muulla tavoin henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle tästä tietosuojaselosteesta poikkeavalla tavalla. Tietojasi ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Tietyt verkkosivustomme toiminnot, kuten sosiaalisessa mediassa jakaminen, ovat suoraan kolmansien osapuolten tarjoamia ja niihin sovelletaan kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöjä. Kyseiset palveluntarjoajat voivat kerätä sivustoilla käynteihin ja palvelujen käyttöön liittyviä henkilötietoja omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti. Rinteenkulma ei ole vastuussa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä.

Voimme antaa henkilötietojasi muiden käsiteltäväksi seuraavissa tapauksissa:

 • Valtuutetut ulkopuoliset henkilötietojen käsittelijät: maksupalvelujen tarjoajat, viestintäteknologiatoimittajat, tilauksia toimittavat yritykset, tilitoimisto, työeläkeyhtiö, työterveyspalvelujen tarjoaja, verohallinto sekä yritykset, jotka tarkistavat luottotietoja. Kaikki tällainen käsittely perustuu ennalta antamiimme ohjeisiin, ja käsittelyssä noudatetaan Rinteenkulman tietosuojakäytäntöä. Edellytämme korkeatasoista tietoturvaa henkilötietojesi suojaamiseksi.
 • Lakiin perustuvat pyynnöt. Lain vaatimukset, oikeudenkäyntimenettelyihin vastaaminen tai muut lakiin perustuvat pyynnöt voivat velvoittaa meidät luovuttamaan henkilötietoja viranomaisille tai kolmansille osapuolille.
 • Etujemme suojaaminen ja petosten torjunta. Voimme luovuttaa henkilötietoja lain mukaisesti myös oikeutettujen etujemme puolustamiseksi ja petosten torjumiseksi.
 • Fuusiot ja yritysostot. Jos liiketoimintojamme myydään, yhdistetään tai järjestellään uudelleen, luovutamme tarvittaessa henkilötietojasi ostajille tai niiden neuvonantajille.

Miten voit hallita henkilötietojasi käyttöä?

Sinulla on seuraavat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus tutustua Rinteenkulman hallussa oleviin henkilötietoihisi.

Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin

Pyynnöstäsi oikaisemme tai poistamme virheelliset, tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot mahdollisimman pian. Pyrimme aina varmistamaan, että hallussamme olevat henkilötiedot pitävät paikkansa. Kehotamme siksi sinua päivittämään tiedot, jos niissä on tapahtunut muutoksia.

Oikeus pyytää henkilötietojen poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista Rinteenkulman rekisteristä, kun peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn tai tunnet, että käsittely ei ole lainmukaista. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Uutiskirjeemme vastaanottamisen voi lopettaa milloin tahansa jokaisesta viestistä löytyvän linkin kautta. Verkkosivuillamme voit estää evästeiden käytön sekä poistaa niitä muuttamalla selaimesi asetuksia.

Huomioithan, että Rinteenkulma voi säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus ja käsittelyn oikeutus on varmistettu. Jos sinulla ei ole oikeutta pyytää tietojen poistamista, voit sen sijaan pyytää, että käsittelemme tietoja vain oikeusvaateen esittämiseksi.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Tiedot voidaan myös siirtää toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos tunnet, että henkilötietojen käsittely loukkaa laillisia oikeuksiasi, voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle.

Käyttäessäsi edellä lueteltuja oikeuksia sinulta voidaan pyytää lisätietoja henkilöllisyytesi varmistamista varten. Tietoja käytetään vain henkilöllisyyden varmistamiseen ja ne poistetaan varmistuksen jälkeen.